Hyppää sisältöön

Principer för tryggare rum

Kulturverkstaden Casa är en gemenskap som består av alla de människor som deltar i dess verksamhet. På verkstaden fokuserar vi på ett meningsfullt och kreativt skapande, resurser och styrkor.

Vi respekterar varandra

  • Vi respekterar våra egna och varandras fysiska, psykiska och emotionella gränser.
  • Vi talar respektfullt om andra och oss själva. Vi använder inte diskriminerande, nedlåtande eller förminskande språk på verkstaden.
  • Vi ger kroppslig fred till alla och kommenterar inte på våra egna eller andras kroppar.
  • Vi respekterar varandras integritet. Vi delar inte med oss av andras privata ärenden utanför verkstaden.
  • Vi ger utrymme för alla att delta i samtal och aktiviteter på sitt eget sätt.
  • Det är inte nödvändigt att man ska vara vänner med alla, men vi strävar efter att behandla varandra vänligt och respektfullt

Vi undviker att göra antaganden

  • Vi undviker att anta andra personers kön, sexualitet, bakgrund, identitet, funktionsförmåga, tankar och livssituation.
  • Istället för att göra antaganden försöker vi vara öppna och lyssna på andra.Vi ger andra möjlighet att berätta om sig själva.

Vi är alla ansvariga för att skapa en tryggare atmosfär tillsammans.

  • Principerna för en tryggare plats innebär inte att man måste vara perfekt eller kunna allt. På Casa är det tillåtet att pröva, misslyckas och lyckas. Det viktigaste är att ta ansvar för ens egna handlingar och be om förlåtelse vid behov.
  • Vi åtar oss att följa principerna för en tryggare plats för att Casa ska vara så trygg som möjligt för olika människor.

Tryggare plats-principerna uppdaterades den 21 februari 2024.