Hyppää sisältöön

Turvallisemman tilan periaatteet

Kulttuuripaja Casa on yhteisö, joka muodostuu kaikista sen toimintaan osallistuvista ihmisistä. Pajalla keskitytään mielekkääseen ja luovaan tekemiseen, voimavaroihin ja vahvuuksiin.

Kunnioitetaan toisiamme 

  • Kunnioitamme niin omia kuin toistemme fyysisiä, psyykkisiä ja emotionaalisia rajoja. 
  • Puhumme kunnioittavasti muista ja itsestämme. Emme käytä syrjivää, mollaavaa tai alentavaa puhetta pajalla. 
  • Annamme kehorauhan kaikille, emmekä kommentoi omia tai muiden kehoja. 
  • Kunnioitetaan toistemme yksityisyyttä. Emme jaa muiden asioita pajan ulkopuolella. 
  • Annamme kaikille tilaa osallistua keskusteluun ja toimintaan omalla tavallaan. 
  • Kaikkien kanssa ei tarvitse kaverustua, mutta pyrimme kohtelemaan toisiamme ystävällisesti ja kunnioittavasti. 

Vältämme oletuksia 

  • Vältämme olettamasta toisten sukupuolta, seksuaalisuutta, taustaa, identiteettiä, toimintakykyä, ajatuksia ja elämäntilannetta. 
  • Oletuksien sijaan pyrimme olemaan avoimia ja kuuntelemaan. Annamme toiselle mahdollisuuden kertoa itsestään. 

Olemme kaikki yhdessä vastuussa turvallisemmasta ilmapiiristä. 

  • Turvallisemman tilan periaatteet eivät tarkoita, että täytyy olla täydellinen tai osata kaikkea. Casassa on lupa kokeilla, erehtyä ja onnistua. Tärkeintä on ottaa vastuu toiminnastaan ja pyytää tarvittaessa anteeksi.  
  • Sitoudumme noudattamaan turvallisemman tilan periaatteita, jotta Casa olisi mahdollisimman turvallinen paikka erilaisille ihmisille.  

Turvallisemman tilan periaatteet päivitetty 21.2.2024